Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:31:18
+00:41:43
7346 2483
K50 : 76
25 / 28
-00:07:24
+00:28:33
01:06:35
-00:37:35
+00:36:15
6970 2028
K50 : 56
34 / 40
-00:10:36
+00:21:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii