Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:07
-00:52:15
+00:20:46
2058 223
K20 : 65
61 / 206
-00:42:00
+00:14:05
00:53:40
-00:50:30
+00:23:20
2847 338
K20 : 114
70 / 174
-00:39:30
+00:20:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii