Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:27
-00:38:43
+00:35:07
6677 4823
M20 : 1208
200 / 263
-00:21:36
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii