Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:00
-00:46:54
+00:34:02
6786 1847
290 / 394
-00:27:39
+00:25:25
01:13:32
-00:22:17
+00:43:36
9450 2570
384 / 395
-00:12:29
+00:42:09
01:15:59
-00:32:16
+00:46:06
6163 1376
152 / 158
-00:12:35
+00:43:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii