Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:14
-00:29:56
+00:43:54
8098 2697
K30 : 1278
385 / 413
-00:12:57
+00:40:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii