Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:37
-00:28:38
+00:49:44
6348 4870
121 / 126
-00:18:09
+00:39:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii