Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:07
-00:33:38
+00:46:21
6624 1478
141 / 151
-00:08:44
+00:38:07
01:15:06
-00:33:09
+00:45:13
6096 1332
126 / 135
-00:22:52
+00:36:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii