Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:02
-00:30:08
+00:43:42
8074 2683
K30 : 1270
346 / 372
-00:14:15
+00:38:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii