Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:16
-00:39:54
+00:33:56
6387 4695
M30 : 2080
306 / 413
-00:22:55
+00:30:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii