Katarzyna Bralska

Biegam Na Tarchominie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:45
-00:38:25
+00:35:25
6764 1903
K30 : 926
9
327 / 413
-00:21:26
+00:31:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii