Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:06
-00:36:16
+00:36:45
6558 2018
K20 : 531
2
164 / 206
-00:26:01
+00:30:04
01:10:45
-00:33:25
+00:40:25
7719 2460
K20 : 803
2
161 / 174
-00:22:25
+00:37:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii