Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:19
-00:33:51
+00:39:59
7651 2416
K30 : 1152
342 / 373
-00:18:47
+00:36:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii