Pal Leszko

ABC Data Runners I / ABC Data S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:19:57
-00:24:13
+00:49:37
8466 5525
M30 : 2394
13 5
368 / 373
-00:09:09
+00:45:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii