Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:21
-00:34:27
+00:34:27
5328 1588
K30 : 703
233 / 284
-00:28:00
+00:31:10
01:01:19
-00:42:51
+00:30:59
5583 1293
K30 : 644
244 / 372
-00:26:58
+00:25:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii