Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:40:57
+00:32:53
6081 1535
K30 : 764
305 / 438
-00:27:21
+00:22:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii