Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:06
-00:36:04
+00:37:46
7286 2203
K30 : 1066
339 / 389
-00:18:00
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii