Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:42:26
+00:31:24
5715 1356
K30 : 679
256 / 373
-00:27:22
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii