Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:40
-00:35:30
+00:38:20
7400 2268
K20 : 739
221 / 263
-00:18:23
+00:37:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii