Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:39
-00:36:43
+00:36:18
6487 1976
K20 : 518
190 / 233
-00:18:46
+00:35:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii