Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:30
-00:38:40
+00:35:10
6691 1862
K20 : 594
202 / 263
-00:21:33
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii