Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:44:35
+00:33:47
4655 721
89 / 126
-00:34:06
+00:23:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii