Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:13
-00:39:57
+00:33:53
6363 4683
M30 : 2076
288 / 373
-00:24:53
+00:30:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii