Anna Kapczuk

Warsaw Montessori School
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:51:45
-00:52:25
+00:21:25
2158 201
K30 : 111
1
96 / 373
-00:37:21
+00:17:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii