Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:33
-00:37:37
+00:36:13
6961 2021
K50 : 55
29 / 40
-00:22:12
+00:26:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii