Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:47
-00:34:23
+00:39:27
7584 2383
K30 : 1139
339 / 373
-00:19:19
+00:35:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii