Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:53
-00:42:17
+00:31:33
5766 4389
M30 : 1953
260 / 373
-00:27:13
+00:27:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii