Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:16
-00:43:54
+00:29:56
5271 1137
K20 : 350
104 / 174
-00:32:54
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii