Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:36:41
+00:37:09
7163 2137
K30 : 1038
315 / 372
-00:20:48
+00:31:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii