Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:15
-00:35:55
+00:37:55
7324 2222
K20 : 720
218 / 263
-00:18:48
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii