Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:04
-00:39:06
+00:34:44
6609 4790
M20 : 1194
197 / 263
-00:21:59
+00:33:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii