Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:47
-00:21:28
+00:56:54
6517 4941
136 / 136
+00:47:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii