Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:02
-00:39:08
+00:34:42
6597 1815
K20 : 581
134 / 174
-00:28:08
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii