Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:59
-00:42:11
+00:31:39
5784 4402
M20 : 1105
171 / 263
-00:25:04
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii