Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:01
-00:38:09
+00:35:41
6828 1935
K30 : 943
1
318 / 389
-00:20:05
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii