Natalia Usydus

Energize Your Life
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:59
-00:37:49
+00:31:05
4665 1240
K20 : 300
1
126 / 171
-00:22:53
+00:26:04
01:02:15
-00:47:47
+00:31:33
5422 1508
K20 : 413
1
132 / 181
-00:31:10
+00:30:20
01:11:20
-00:32:50
+00:41:00
7788 2502
K20 : 819
1
164 / 174
-00:21:50
+00:38:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii