Maxine Krawczyk

Warsaw Montessori School
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:53:37
-00:50:33
+00:23:17
2830 333
K20 : 112
3
69 / 174
-00:39:33
+00:20:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii