Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:26
-00:40:44
+00:33:06
6138 1567
K20 : 491
24
184 / 263
-00:23:37
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii