Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:40
-00:34:30
+00:39:20
7562 2367
K30 : 1131
337 / 373
-00:19:26
+00:35:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii