Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:38:58
+00:34:52
6633 1831
K30 : 886
312 / 389
-00:20:54
+00:27:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii