Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:17
-00:46:45
+00:32:35
5655 1635
K30 : 755
242 / 327
-00:39:22
+00:29:02
01:06:55
-00:37:15
+00:36:35
7054 2079
K30 : 1009
311 / 372
-00:21:22
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii