Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:38:34
+00:35:16
6727 1881
K20 : 600
205 / 263
-00:21:27
+00:34:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii