Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:20
-00:42:50
+00:31:00
5590 1298
K30 : 647
277 / 413
-00:25:51
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii