Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:37:27
+00:36:23
7002 2048
K30 : 994
316 / 373
-00:22:23
+00:32:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii