Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:05
-00:38:40
+00:41:19
6227 1262
64 / 71
-00:20:41
+00:32:36
01:10:58
-00:37:17
+00:41:05
5716 1141
55 / 63
-00:16:36
+00:33:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii