Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:20
-00:40:50
+00:33:00
6115 4562
M20 : 1144
183 / 263
-00:23:43
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii