Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:03
-00:37:19
+00:35:42
6393 1927
K30 : 919
283 / 355
-00:19:29
+00:33:17
01:04:40
-00:39:30
+00:34:20
6500 1756
K30 : 862
328 / 438
-00:25:54
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii