Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:08
-00:38:02
+00:35:48
6858 4901
M30 : 2165
299 / 372
-00:22:09
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii