Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:25
-00:41:45
+00:32:05
5875 1434
K30 : 717
258 / 372
-00:25:52
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii