Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:19
-00:38:51
+00:34:59
6657 4812
M30 : 2129
314 / 389
-00:20:47
+00:27:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii