Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:17
-00:38:53
+00:34:57
6647 1841
K30 : 895
300 / 373
-00:23:49
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii